Tere tulemast 

lasteaia Muinasjutt

veebilehele

 

Kohtla-Järve Lasteaed Muinasjutt asub Kohtla-Järve Oru linnaosas ja on ümbritsetud mändidega. Lasteaed alustas oma tegevust 1965. aastal.  Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn. Tegemist on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldava õppeasutusega, mille eesmärk on tugevdada lapse tervist, ning soodustada tema vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

Lasteaia eripära

  • Väike vene- ja eesti õppekeelega sõbralik lasteaed;
  • Lapsele parim õpikeskkond;
  • Ümbritseva keskkonna kasutamine keskkonnateadlikus kasvatuses;
  • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Lasteaiahoone ligipääsetavus erivajadustega/puudega inimestele:

  • On tagatud takistuseta ligipääs hoonesse ja siseruumides liikumine, vajadusel asutuse töötaja abistamisel.
  • On olemas trepid ja käsipuud teisele korrusele minnes.

Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS: https://eliis.ee/

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad