LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD! 

Alates 01.09.2022.a muutub lapse toidukulu päevamaksumus:

lapsed kuni 3. aastat – 1,80 eurot

lapsed alates 3. aastast – 2,00 eurot

 

Alus: 1) Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt põhimäärus § 23 punkt 1.

         2) Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt hoolekogu 24.05.2022.a otsus (hoolekogu koosoleku

             protokoll nr.1-6/03)

 

Tere tulemast 

lasteaia Muinasjutt

veebilehele

 

Kohtla-Järve Lasteaed Muinasjutt asub Kohtla-Järve Oru linnaosas ja on ümbritsetud mändidega. Lasteaed alustas oma tegevust 1965. aastal.  Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn. Tegemist on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldava õppeasutusega, mille eesmärk on tugevdada lapse tervist, ning soodustada tema vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

Lasteaia eripära

  • Väike vene- ja eesti õppekeelega sõbralik lasteaed;
  • Lapsele parim õpikeskkond;
  • Ümbritseva keskkonna kasutamine keskkonnateadlikus kasvatuses;
  • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

https://www.kohtla-jarve.ee/lasteaiad