COVID-19

Lugupeetud lapsevanemad!

Lasteaedade töö korraldamine alates 11.märtsist 2021

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias käimine.

Osaluastasu arvestatakse ümber alates 11.märtsist 2021 , kui lapsed on kodus:

„Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt nakkushaiguste leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kehtimise perioodil, kui need meetmed ja piirangud kehtivad koolieelsetele lasteasutustele, võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul“.

https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012

https://www.hm.ee/et/koroona

https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.10_lasteaedade_juhis.pdf

Meetmed koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks:

 • Tööle lubame vaid täiesti terveid töötajaid. Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja teised töötajad peavad jääma koju – võtma töövõimetuslehe.
 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid Samuti ei võta me lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Õpetajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) ja kohustus kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist (mõõta kohe lapsevanema juuresolekul lapse kehatemperatuuri) ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia. 
 • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 • Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud!
 • Laste üleandmine toimub väljaspool hoonet –laste vastuvõtmine ja koju saatmine toimub õues igal rümal oma mänguplatsil või  oma välisuksel (vihmaga või kui lapsed veel õues pole): helistades rühma õpetajale ja rühma töötaja tuleb võtab ukselt / toob lapse uksele. Erandiks on uute sõimerühmade laste vanemad – vajadusel võivad siseneda garderoobi.
 • Lapsevanemad ei tohi jääda ka õuealale istuma ega mängima! Võtavad lapse ja lahkuvad kohe lasteaia territooriumilt!
 • Õpetajaga / lasteaia töötajaga (ja ka vastutulijatega / teiste vanematega) tuleb hoida 2 m distantsi.
 • Me ei võta vastu külalisi ega esinejaid ega osale lasteaiavälistel üritustel jm tegemistes. Me ei korralda ülelasteaialisi üritusi ega laste kogunemisi.
 • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, jms ei ole ühiskasutuses – muusika- ja liikumistegevusi saalides ei toimu. Liikumistegevused toimuvad õues. Muusikategevused igal rühmal oma rühmaruumis. Muusika- ja liikumisõpetaja puhastab ja desinfitseerib laste poolt kasutatavaid vahendeid rühmade vahetumisel.
 • Lastega linna mänguväljakutel käimine keelatud
 • Õues olles olla lastega lasteaia territooriumil oma rühma kinnitatud mänguplatsil.
 • Väga rangelt peame kinni üldistest hügieenireeglitest ja pöörame erilist tähelepanu kätepesule – pidev ja piisav õige kätepesu ja – puhastus lasteaias (lapsed, töötajad)
 • Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon on töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
 • Ruume tuulutame regulaarselt, soovitav iga tunni aja tagant vähemalt 10 minuti jooksul (tuuletõmbust, ilma lasteta).
 • Toimub igapäevane kõikide ruumide täielik märgkoristus vähemalt 2 korda päevas, koristamisel samuti pesta lauad-toolid, ukselingid, käsipuud, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimis-vahenditega.
 • Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ja desinfitseerimisvahendiga.
 • Mänguasju peseme iga päev, raskesti puhastatavad/ pestavad asjad on ajutiselt kasutusest ära pandud.
 • Keelatud lastel kaasa tuua kodunt mänguasju ja raamatuid jms.
 • Regulaarselt puhastame mänguväljakul olevaid rajatisi (õpetaja ja õpetaja abi).
 • Huviringe lasteaias ei toimu.
 • Lapsi koridoridesse (abilised söögi järgi) ja teistesse rühmadesse kaasa võtta pole lubatud.
 • Töötajatel on keelatud rühmade vaheline liikumine, kogunemine kokku, koosolekuid ei toimu. KEHTIB võimalusel REEGEL 2 + 2 (mitte rohkem kui 2 inimest ja hoida distantsi omavahel 2 m kui vähegi võimalik)
 • Toidu järele tulles iga rühm eraldi, koridoris üks rühm korraga – järgida rangelt oma rühma toidu väljastamise kellaaega.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-koroonaviiruse-leviku-pidurdamiseks-vajalikud-meetmed

https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid

https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_2182k.pdf

https://www.riigiteataja.ee/akt/319022021008

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_08.12.20.pdf

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_covid-19_haige_lahikontaktsele_est_30.10.20.pdf

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/soovitused_tohusaks_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_25.10.20.pdf

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/lapsevanem_rus_1200x1500px_veeb_v3.png