https://www.hm.ee/et/koroona

Meetmed koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks:

 • Tööle lubame vaid täiesti terveid töötajaid. Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja teised töötajad peavad jääma koju – võtma töövõimetuslehe.
 • Lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid Samuti ei võta me lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Õpetajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) ja kohustus kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist (mõõta kohe lapsevanema juuresolekul lapse kehatemperatuuri) ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia. 
 • Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
 • Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud!
 • Laste üleandmine toimub väljaspool hoonet –laste vastuvõtmine ja koju saatmine toimub õues igal rümal oma mänguplatsil või  oma välisuksel (vihmaga või kui lapsed veel õues pole): helistades rühma õpetajale ja rühma töötaja tuleb võtab ukselt / toob lapse uksele. Erandiks on uute sõimerühmade laste vanemad – vajadusel võivad siseneda garderoobi.
 • Lapsevanemad ei tohi jääda ka õuealale istuma ega mängima! Võtavad lapse ja lahkuvad kohe lasteaia territooriumilt!
 • Õpetajaga / lasteaia töötajaga (ja ka vastutulijatega / teiste vanematega) tuleb hoida 2 m distantsi.
 • Me ei võta vastu külalisi ega esinejaid ega osale lasteaiavälistel üritustel jm tegemistes. Me ei korralda ülelasteaialisi üritusi ega laste kogunemisi.
 • Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, jms ei ole ühiskasutuses – muusika- ja liikumistegevusi saalides ei toimu. Liikumistegevused toimuvad õues. Muusikategevused igal rühmal oma rühmaruumis. Muusika- ja liikumisõpetaja puhastab ja desinfitseerib laste poolt kasutatavaid vahendeid rühmade vahetumisel.
 • Lastega linna mänguväljakutel käimine keelatud
 • Õues olles olla lastega lasteaia territooriumil oma rühma kinnitatud mänguplatsil.
 • Väga rangelt peame kinni üldistest hügieenireeglitest ja pöörame erilist tähelepanu kätepesule – pidev ja piisav õige kätepesu ja – puhastus lasteaias (lapsed, töötajad)
 • Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon on töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
 • Ruume tuulutame regulaarselt, soovitav iga tunni aja tagant vähemalt 10 minuti jooksul (tuuletõmbust, ilma lasteta).
 • Toimub igapäevane kõikide ruumide täielik märgkoristus vähemalt 2 korda päevas, koristamisel samuti pesta lauad-toolid, ukselingid, käsipuud, söögilauad jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimis-vahenditega.
 • Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ja desinfitseerimisvahendiga.
 • Mänguasju peseme iga päev, raskesti puhastatavad/ pestavad asjad on ajutiselt kasutusest ära pandud.
 • Keelatud lastel kaasa tuua kodunt mänguasju ja raamatuid jms.
 • Regulaarselt puhastame mänguväljakul olevaid rajatisi (õpetaja ja õpetaja abi).
 • Huviringe lasteaias ei toimu.
 • Lapsi koridoridesse (abilised söögi järgi) ja teistesse rühmadesse kaasa võtta pole lubatud.
 • Töötajatel on keelatud rühmade vaheline liikumine, kogunemine kokku, koosolekuid ei toimu. KEHTIB võimalusel REEGEL 2 + 2 (mitte rohkem kui 2 inimest ja hoida distantsi omavahel 2 m kui vähegi võimalik)
 • Toidu järele tulles iga rühm eraldi, koridoris üks rühm korraga – järgida rangelt oma rühma toidu väljastamise kellaaega.