Noorem sobitusrühm

Vanem sobitusrühm, eesti õppekeelega liitrühm

Tegevused

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

Laste saabumine lasteaeda, hommikune vabategevus, individuaalne tegevus, infovahetus lastevanematega.

8.00 – 8.15

8.00 – 8.30

Hommikuvõimlemine, hommikuring, ettevalmistus hommikusöögiks.

8.20 – 9.00

8.30 – 9.00

Hommikusöök

9.00 – 11.20

9.00 – 11.30

Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (muusika- ja liikumistegevused, mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst, eesti keel teise keelena); organiseeritud mängud; õuetegevused (õuesõpe, sportlikud tegevused, vaba mäng, jalutuskäigud, õppekäigud, vaatlused, liikumismängud).

11.20 – 11.40

11.30 – 12.00

Eneseteenindusoskuste   praktiseerimine, ettevalmistused   lõunasöögiks

11.40 – 12.30

12.00 – 12.40

Lõunasöök

12.30 – 13.00

12.40 – 13.00

Eneseteenindusoskuste  praktiseerimine, ettevalmistused  une- või puhkeajaks

13.00 – 15.00

13.00 – 15.00

1,5-3a. lapsed: uneaeg

Alates 3a. lapsed: unejuttude kuulamine, puhkeaeg, vaikne tegevus

15.00 – 15.50

15.00 – 16.00

Eneseteenindusoskuste  praktiseerimine, mäng ja vabategevus, huviringid.

15.50 – 16.20

16.00 – 16.30

Õhtuoode

16.20 – 18.30

16.30 – 18.30

Individuaalne töö lastega, mängud ja valiktegevused toas või õues, tagasiside andmine lastevanematele, laste koju saatmine.

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevus ja täiskasvanu planeeritud õppe- kasvatustegevus.

Erivajadustega lapsele võimaldatakse uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast lähtudes.