Jrk. nr.

         Ameti numetus

Ametikohtade arv

1

Direktor

1,0

2

Majandusjuhataja

0,5

3

Asjaajaja

0,5

4

Logopeed

0,5

5

Tervishoiutoöötaja

0,25

6

Muusikaõpetaja

0,37

7

Liikumisõpetaja 

0,37

8

Õpetaja

6,0

9

Eesti keele õpetaja

0,25

10

Õpetaja abi

3,0

11

Kokk

1,75

12

Köögitööline

0,25

13

Laohoidja

0,5

14

Puhastusteenindaja

1,0

15

Remonditööline

0,25

16

Majahoidja

0,75

17

Administraator

0,25

18

Pilootprojekti eestikeelne õpetaja

1,0