Lasteaed on lapsekeskne, väärtustel põhinev ja turvaline harudusasutus,  mis  paneb aluse isiksuse arengule ja loob eeldused edukaks edasijõudmiseks koolis.